uscuta

uscuta

Our Music online

torsdag 23 februari 2012

Ecology of Mind by Sanjeev Shankar Sanjeev Shankar explores the process of creation through his recent works in art and architecture. He proposes a critical, trans-disciplinary and cross-cultural agenda for the 21st century through a compelling case for co-creation. Sanjeev Shankar was born in Nilgiris, South-India. As an artist, architect and designer who explores the edge of reality, Sanjeev uses his training in design, architecture and science to merge traditional crafts-based knowledge with contemporary cultural and technological trends. A recipient of the British Chevening and the DAAD fellowship from Germany, his work has been featured at the Royal Institute of British Architects in London; Centre for Architecture in New York; Doors of Perception in Delhi and the Craft Nouveau session in Brussels. He was recently awarded the Emerging Architecture award at the Royal Institute of British Architects, London and has won the Great Ideas Program at the Indian Institute of Technology Mumbai. 5 months ago Clik http://arkitekturmassan.tumblr.com/page/2#/10163711471 STD om att upphandla arkitekter Lagen om offentlig upphandling finns över hela Europa men den tillämpas väl inte riktigt lika strikt där som här hemma. Upphandling av kunskapsföretag görs idag på samma sätt som att handla upp pennor eller fruktkorgar. En enkel kravspecifikation med för många krav och ett stort fokus på pris. Det finns andra sätt att handla upp och att säkra att rätt kompetens tillförs projektet. Yves Chantereau, branschutvecklare för arkitektföretag inom STD-företagen, kommenterar situation och ger råd både till upphandlare och till arkitekter. Svenska Teknik&Designföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. Med närmare 740 medlemsföretag, som tillsammans har ca 30 500 anställda, representerar STD-företagen nära två tredjedelar av branschens resurser. STD ingår i Almega, som totalt har sju förbund med mer än 10 000 medlemsföretag. Almega är en organisation för tjänsteföretag inom Svenskt Näringsliv. STD-företagen erbjuder service och rådgivning i arbetsgivar- och branschfrågor, med fokus på att skapa förutsättningar för medlemsföretagen att verka både som affärsmässig part och arbetsgivare. Rose Molokoane deltar i Mind the Gap

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar